obostrzenia dla masażystów

Jak to jest z tymi dalszymi obostrzeniami? Można pracować czy nie? Jak to wygląda? Co zrobić, aby się zabezpieczyć? Czy są jakieś opcje, aby pracować i nie być narażonym na karę administracyjną? Co to w ogóle jest ta kara administracyjna i czym się różni od mandatu?

Te wszystkie pytania krążą po Twojej głowie i nie dają Ci normalnie żyć? Postaram się wytłumaczyć w prosty sposób jak wygląda obecnie sytuacja w branży masażu. Aby ułatwić Ci znalezienie interesującego Cię tematu, będę używał w nagłówku pytania, a pod spodem na nie odpowiadał. Jeśli znasz odpowiedź na dane pytanie, po prostu leć dalej. Nie przedłużając, zapraszam do lektury.

Jest jakiś zakaz? Gdzie mogę go znaleźć? – Obostrzenia dla masażystów

Jest. Wbrew opinii wielu masażystów „buntowników”, jest zakaz. Realny, prawdziwy zakaz. Można go znaleźć w rozporządzeniu z dnia 19 marca 2021 roku.

Rozdział 3, § 9.1 mówi:

Do dnia 9 kwietnia 2021 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu:”

Podpunkt 3):

działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z).”

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Kiedy się zaczął i kiedy skończy? – Obostrzenia dla masażystów

Zakaz rozpoczął się 20 marca 2021 (Data wejścia w życie przepisów z w/w rozporządzenia), lecz data zakończenia nie jest obecnie znana.

Rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 2021 r. przedłużyło zakaz do 18 kwietnia, ale niestety kolejne rozporządzenie (z dnia 15 kwietnia 2021) zmieniło datę zakazu. Obostrzenia na ten moment obowiązują do 25 kwietnia. Nie wiadomo kiedy faktycznie będą zdjęte obostrzenia. Nie spodziewałbym się przed końcem kwietnia, a nawet w maju może być różnie. Postaram się aktualizować ten wpis, abyś mógł być na bieżąco.

Aktualizacja 25.04.2021 – Rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2021 przedłużyło zakaz prowadzenia działalności związanej z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z) do 03.05.2021

Aktualizacja 03.05.2021 – Rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2021 przedłużyło zakaz prowadzenia działalności związanej z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z) do 07.05.2021

Aktualizacja 29.05.2021 – Rozporządzenie z dnia 6 maja 2021 wskazało na datę „zezwolenia” na prowadzenie działalności związanej z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z) na dzień 28.05.2021. Żadne późniejsze rozporządzenie nie zniosło tego „pozwolenia”, także od 28.05.2021 można znów w pełni legalnie pracować pod kodem 96.04.Z. Na razie jest to określone, że tylko „brak zakazu” jest do 05.06.2021 – zobaczymy co będzie dalej, choć myślę, że na razie nie będą nas zamykać ponownie.

Co mi grozi za złamanie zakazu prowadzenia działalności? – Obostrzenia dla masażystów

Nie wiem jak wygląda sprawa z mandatem od policji, ale akurat mandat to najmniejszy problem. To co powinno Cię interesować i czego powinieneś się obawiać, to kara administracyjna, którą wystawia państwowy inspektor sanitarny (sanepid).

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Art. 48a. (Kary pieniężne za naruszenie przepisów ustawy) mówi:

art. 46 ogłaszanie i odwoływanie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii ust. 4 pkt 3–5 lub w art. 46b rozporządzenie w sprawie ograniczeń, obowiązków i nakazów w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego pkt 2 i 8, podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 30 000 zł;

art. 46b rozporządzenie w sprawie ograniczeń, obowiązków i nakazów w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego pkt 2 mówi:

W rozporządzeniu, o którym mowa w art. 46a, można ustanowić:

2) czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców;

Jeśli pogubiłeś się w tym prawniczym języku to już Ci to tłumaczę.

Jeśli nie zastosujesz się do zakazu prowadzenia działalności (w przypadku masażystów chodzi dokładnie o to, że kod pkd 96.04.Z jest zakazany), to może zostać na Ciebie nałożona kara administracyjna w wysokości od 10 000 do 30 000 zł.

Warto w tym miejscu jeszcze dodać, że jeśli łamiemy zakazy z rozporządzeń, nie możemy korzystać z pomocy finansowych od Państwa (Tarcz).

Czym się różni kara administracyjna od mandatu? – Obostrzenia dla masażystów

Mandat można nie przyjąć. Zostaje wtedy zgłoszony wniosek o ukaranie do sądu. Dopóki nie zapadnie prawomocny wyrok sądu, Twoje pieniądze są bezpieczne. Nie płacisz mandatu.

Z karą administracyjną jest niestety inaczej. Nie da się jej nie przyjąć. Zostaje ona nałożona i mamy 7 dni na opłacenie jej. Jeśli jej nie opłacimy to w ciągu kilku dni zostaje ona wyegzekwowana (np. zajęcie kwoty na kontach bankowych). Jeśli karę nałożył państwowy powiatowy inspektorat sanitarny, to w ciągu 14 dni od nałożenia kary możemy odwołać się do wyższej instancji, czyli do państwowego wojewódzkiego inspektoratu sanitarnego. Jeśli kara zostanie podtrzymana, możemy ją zaskarżyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Dopiero gdy zapadnie prawomocny wyrok sądu (uniewinniający nas; Co może nastąpić kilka/kilkanaście miesięcy od daty nałożenia kary) to kwota zajęta zostaje nam zwrócona.

obostrzenia dla masażystów

Czy zakaz jest legalny i zgodny z ustawami oraz Konstytucją? – Obostrzenia dla masażystów

Choć wcześniejsze odpowiedzi mogły być dla Ciebie przytłaczające i mogłeś się trochę przestraszyć, to mam dla Ciebie w końcu dobrą wiadomość. Zakaz ujęty w rozporządzeniu jest niezgodny ani z ustawą (która jest podstawą prawną rozporządzenia), ani z Konstytucją.

Art. 22 Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. mówi:

Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny.

Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest możliwe jeśli zostałby wprowadzony stan nadzwyczajny lub klęski żywiołowej, jednak żaden z nich nie został wprowadzony.

Ustawa, która jest podstawą prawną rozporządzeń, a dokładniej art. 46b (rozporządzenie w sprawie ograniczeń, obowiązków i nakazów w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego) pkt 2 mówi:

W rozporządzeniu, o którym mowa w art. 46a, można ustanowić:

2) czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców;

Czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców. Rozłóżmy to na czynniki pierwsze:

 • Czasowe – czyli nie stałe. Czynnik spełniony, ponieważ w rozporządzeniach jest data od kiedy do kiedy.
 • Ograniczenie określonych zakresów działalności – Tu mamy haczyk, dzięki któremu przedsiębiorcy wygrywają w sądach. Ograniczenie to nie całkowity zakaz. A sformułowanie „Określonych zakresów działalności” sugeruje, że chodzi o jakąś część działalności, a nie całą branże, całą formę działalności.

Jakie są rozwiązania, aby pracować i zminimalizować ryzyko wystąpienia kontroli i kary? Czy można się jakoś zabezpieczyć przed nieprzyjemnościami? – Obostrzenia dla masażystów

Choć prawo (Konstytucja i ustawa) wskazuje, że rozporządzenia są niezgodne z prawem (a przynajmniej te części o całkowitych zakazach prowadzenia określonych działalności), to jednak sporo przedsiębiorców dostało karę administracyjną. Z czego to wynika? Prawdy możliwe, że nigdy nie poznamy. Podejrzewam, że rząd wydał pewne „wytyczne” i „rozkazy”, aby sanepidy straszyły przedsiębiorców i nakładały bezlitośnie kary. Ewentualnie w niektórych przypadkach wychodzi brak znajomości prawa.

Do pewnego stopnia można zminimalizować ryzyko wystąpienia kontroli (niestety nie da się zminimalizować ryzyko do 0) lub wybronić się przed urzędnikiem sanepidu. Przedstawiam poniżej kilka taktyk. Można je łączyć ze sobą.

Odpowiednie kody PKD – Obostrzenia dla masażystów

Kody związane z masażem:

 • 96.04.Z – Zakazany (Aktualizacja 29.05.2021 – Dozwolony od 28.05.2021 na pewnych warunkach. Szczegóły na dole w części „Aktualizacje”)
 • 96.02.Z – Zakazany (Aktualizacja 25.04.2021 – Dozwolony od 26.04.2021 na pewnych warunkach. Szczegóły na dole w części „Aktualizacje”)
 • 86.90.A – Dozwolony
 • 86.90.D – Dozwolony

86.90.A – kod lekko kontrowersyjny, jest to pewna niewiadoma, co do tego, czy mogą go używać nie fizjoterapeuci. Jednak zostawmy ten temat. Przyjmijmy w tym artykule, że masażyści mogą go używać. Co się z tym wiąże i jakie są wymagania?

Pod tym kodem jest m.in. masaż leczniczy. Mogą go wykonywać jedynie technicy masażyści i fizjoterapeuci. Masaż leczniczy jest zabiegiem leczniczym, więc trzeba prowadzić pełną dokumentację medyczną na temat pacjenta i zabiegów. Aby technik masażysta mógł wykonać masaż leczniczy, pacjent musi przynieść skierowanie od lekarza lub fizjoterapeuty na masaż leczniczy. Technicy masażyści mogą wykonywać masaż leczniczy, ale nie mogą diagnozować, ani kwalifikować na zabieg leczniczy jakim jest między innymi masaż leczniczy.

86.90.D – kod dotyczy usług paramedycznych. Nie jest on precyzyjny i sporo rzeczy czy rodzajów zabiegów można tutaj zakwalifikować. Opis tego kodu możesz znaleźć w tym wpisie: https://biznesmasazysty.pl/blog/2020/10/22/zakaz-masowania-czy-jest-rozwiazanie/

Dodam jeszcze, że jeśli masz przykładowo: Główny kod 96.04.Z i jako jeden z dodatkowych kodów masz 86.90.D, to możesz pracować, ale jedynie pod kodem 86.90.D. To nie jest tak, że jak Twój główny kod jest zakazany, to w żaden inny sposób nie możesz pracować.

Choć jak czytałem różne posty z różnych branży, to różnie Sanepid tą część interpretował. I część dostała informację, że jak główny kod jest zablokowany, to cała działalność nie może pracować – Jest to nie prawda.

Wiem, że ciężko doszukiwać się logiki w posunięciach rządu, rozporządzeniach czy czynach sanepidu, ale spójrzmy w logiczny sposób na taką sytuację (przykład abstrakcyjny):

Jestem głównie masażystą, ale po godzinach wykonuję strony internetowe dla różnych firm. Moim głównym kodem PKD jest kod 96.04.Z. a jako dodatkowy mam kod 62.01.Z. Dlaczego miałbym mieć zakaz wykonywania stron internetowych dla firm, skoro będę to robił zdalnie, ze swojego domu, bez żadnego kontaktu z innymi ludźmi? Logiczne jest to, że inne części mojej działalności, które nie zostały objęte zakazem, mogę wykonywać.

Co do kodów PKD, dodam jeszcze tylko jedno. Zdarza się, że sanepid (lub policja) wykłócają się, że inne kody też są zakazane i tak czy siak nie możesz pracować. To nie prawda. Wszystko jest w rozporządzeniu i ustawie. Jeśli nie ma mowy o kodzie 86.90.D, to znaczy że można w ramach niego pracować!

Nie wiem czy takie „ataki” występowały w branży Beauty i Masażu, ale w branży fitness próbowali wmówić, że kod 85.51.Z jest zakazany. Także bądźcie czujni i nie dajcie się wmanewrować. Warto mieć przy sobie wszystkie dokumenty potwierdzające wasze zdanie i prawo, ale o tym jeszcze dalej.

Oświadczenie o tym, że nie wykonuje się zabiegów określonych kodem PKD 96.04.Z – Obostrzenia dla masażystów

Drugą strategią, którą można wprowadzić to poinformowanie na wejściu (np. Kartka powieszona na drzwiach, w recepcji itp.) o tym, że aktualnie nie są wykonywane zabiegi określone kodem 96.04.Z (i/lub 96.02.Z). Najlepiej byłoby dopisać jeszcze jakich konkretnie zabiegów nie wykonujesz (np. masaży), ale mogłoby to odstraszać klientów lub wprowadzać ich w pewną dezorientację. Dlatego myślę, że mogłaby wystarczyć sam informacja o nie wykonywaniu zabiegów określonych w kodzie PKD 96.04.Z. Na wszelkie wypadek skonsultuj to z prawnikiem.

Zaprzestanie reklamowania – Obostrzenia dla masażystów

Nie wszyscy urzędnicy są głupi. Część z nich jest bardzo sprytna (i podstępna). Patrzą w Internecie i Social mediach (Facebook, Instagram itp.) kto się gdzie reklamuje i krzyczy: „Hej jestem tutaj, mam w dupie urzędników, zakazy i dalej pracuję! Przyjdźcie do mnie! Jestem otwarty!” Troszkę przekoloryzowałem, ale mam nadzieję, że wiesz co mam na myśli. W miarę możliwości ogranicz reklamowanie i publiczne wygłaszanie gdzie przyjmujesz. Na pewno zmniejszysz w ten sposób ryzyko kontroli.

Przyjmowanie osób, które już znamy – Obostrzenia dla masażystów

Ta strategia jest uzupełnieniem poprzedniej. Słyszałem o przypadkach, gdzie „podejrzani klienci” dzwonili i próbowali się umówić na treningi czy inne zabiegi. Po odmowie, próbowali przekonywać i zachęcać by jednak ich przyjąć. Nie ma pewności, ale część z nich mogła być urzędnikami sanepidu, którzy podstępnie próbowali się umówić na zakazany zabieg. Jeśli to możliwe, postaraj się przyjmować jedynie osoby, które już znasz. Nowe osoby to dodatkowe ryzyko.

Działalność mobilna – Obostrzenia dla masażystów

Działalność mobilna w obecnej sytuacji ma bardzo duży plus. Brak stałego miejsca wykonywania zabiegów. W ten sposób bardzo ograniczamy ryzyko wystąpienia kontroli, choć nie jest to nie możliwe. Tak jak opisałem w poprzednim punkcie, może się zdarzyć, że przyjedziesz do urzędnika. Lub idąc do klienta, miniesz urzędnika. Samo chodzenie ze stołem do masażu nie jest zabronione, ale jeśli masz na czole wypisane „masażysta” i dzwonisz do kogoś pod klatką, to może się zdarzyć nieprzyjemność kontroli. Także oczy szeroko otwarte!

Miej przy sobie odpowiednie ustawy, rozporządzenia i przygotowaną strategię obrony – Obostrzenia dla masażystów

Warto również wydrukować sobie aktualne przepisy i mieć przygotowaną strategię obrony słownej, która może (nie musi) uratować nas przed karą. Postaram się przygotować taki zestaw dokumentów w ciągu najbliższego tygodnia. Będzie on bezpłatny i dostaną go osoby zapisane do newslettera. Jeśli jeszcze Cię tam nie ma, to chyba czas najwyższy to nadrobić prawda?

Dodam, że osoby, które zakupiły płatne pakiety dokumentów również dostaną to uzupełnienie. Nie wiesz o co chodzi? Jaki pakiet? Sprawdź poniższe produkty!

Jak to po ludzku wygląda w praktyce? – Obostrzenia dla masażystów

Jeszcze prościej: Łamiesz zakaz niezgodny z ustawą i Konstytucją. JEŚLI sanepid Cię złapię (lub ktoś na Ciebie doniesie – Zdarzają się takie przypadki) to mogą Ci dać karę między 10 a 30 tysięcy. W sądzie powinieneś wygrać (tak na 97%). Wtedy zwracają Ci kasę. Czyli łamiesz zakaz – dostałeś karę od sanepidu – masz „zamrożone” 10-30 tysięcy na kilka/kilkanaście miesięcy.

Jest jeszcze jedna rzecz, o której wcześniej nie wspomniałem. Sanepid, jeśli się uprze (A są takie przypadki w branży fitness), to może codziennie wystawiać taką karę. Nie ma skutecznej 100-procentowej obrony, która może nas uchronić przed nałożeniem kary.

Aktualizacje wpisu

25.04.2021

Rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2021 zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Istotne zmiany dla masażystów:

 • Przedłużenie zakazu prowadzenia działalności pod kodem 96.04.Z do 03.05.2021
 • Uwolnienie kodu PKD 96.02.Z od 26.04.2021 z następującymi warunkami:

w miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność, może przebywać nie więcej niż 1 osoba na
1 stanowisko obsługi, z wyjątkiem obsługi;
2) stanowiska obsługi muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że między tymi
stanowiskami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stanowiska
obsługi albo której górna krawędź kończy się co najmniej 2 m od powierzchni podłogi.”,

Oczywiście jeśli klient potrzebuje opiekuna, on również może się znajdować w lokalu.

96.02.Z w Centrach Handlowych i innych obiektach o powierzchni powyżej 2000 m^2 mogą być otwarte z takimi zasadami jak wyżej.

Zakaz prowadzenia usług z zakresu 96.02.Z w w/w obiektach obowiązuje dalej dla następujących województw:

 • dolnośląskie,
 • łódzkie
 • opolskie
 • śląskie
 • wielkopolskie

03.05.2021

Rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2021 zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Istotne zmiany dla masażystów:

 • Przedłużenie zakazu prowadzenia działalności pod kodem 96.04.Z do 07.05.2021

29.05.2021

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Istotne zmiany dla masażystów:

Zezwolenie pracy pod kodem PKD 96.04.Z z zastrzeżeniem, że na powierzchni 15 m^2 może przebywać jeden uczestnik.

Podsumowanie – Obostrzenia dla masażystów

Bardzo dużo zależy od Ciebie. W dość znaczący sposób możesz zmniejszyć ryzyko kary administracyjnej wystawionej przez sanepid. Ja Ci nie powiem, że masz masować mimo zakazu, czy że powinieneś siedzieć na dupie. Nie znam Ciebie, Twojej sytuacji życiowej, finansowej itd. Musisz samodzielnie przemyśleć sprawę. Odpowiedz sobie na pytanie: Ile jestem w stanie zaryzykować (pieniędzy, nerwów, stresu), aby móc pracować? Jeśli masz również inne źródło dochodu czy nie masz na utrzymaniu dużej rodziny, to może nie warto ryzykować? Oczywiście ostateczna decyzja należy do Ciebie.

A jeśli nie wiesz czym mógłbyś się zająć podczas zakazu, to zachęcam Cię do obejrzenia webinaru, który możesz zakupić poniżej:

5 3 votes
Article Rating

Hej! Jeśli uważasz tę treść za wartościową, postaw mi kawę.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

A może chcesz dołączyć do Klubu Masażystów i stać się częścią społeczności Biznesu Masażysty? (DARMOWY DOSTĘP)

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Ja Cię lubię, a Ty mnie?

0
Chciałbym poznać Twoje zdanie, skomentuj artykułx

Podaj mi swój email, bym wiedział, gdzie mam Ci wysłać 7 strategii.

Dane przetwarzane są w celu obsługi newslettera przez Karola Sobczyka na zasadach opisanych w polityce prywatności oraz w regulaminie, które akceptujesz klikając pomarańczowy przycisk. W każdej chwili możesz zrezygnować z newslettera.

Jeżeli nie chcesz zapisywać się do newslettera, możesz kupić Ebook o 7 strategiach za 47 zł brutto, pisząc do mnie na adres kontakt@biznesmasazysty.pl

Hej, zaczekaj!

Masz już swój Starter Masażysty – bezpłatną „wyprawkę”, którą przygotowałem dla masażystów?

Chcesz poznać
7 prostych strategii,
dzięki którym Twój klient
wróci do Ciebie na masaż?